Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)

30 travnja , 2021, 1:17 pm

Divlja odlagališta i dalje problem Zagreba - ove fotografije snimljene su  jutros u Botincu - Večernji.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”).

Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS).

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kuna. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran u iznosu od 28.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

  • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe
  • Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,
  • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,
  • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

JLS može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu zahtjeva dostaviti Fondu samo jedan (1) zahtjev za sufinanciranje kojim može biti obuhvaćeno više lokacija na kojima se nalazi odbačeni otpad u okoliš.

Više informacija o natječaju pročitajte ovdje.

Izvor: fzoeu.hr
(foto: vecernji.hr)