Objavljen javni poziv za postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada u okviru NPOO-a

7 studenoga , 2022, 12:16 pm

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), otvoreni privremeni poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.
Izgradnjom postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada doprinosi se postizanju sljedećih ciljeva u gospodarenju komunalnim otpadom:

  1. Najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025.,
  2. Količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035.

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a je 124.319.250 kuna, odnosno 16.500.000 eura. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 70%.

U okviru poziva po jednom projektnom prijedlogu predviđena je dodjela bespovratnih sredstava u rasponu od najmanje 1.002.085,50 kuna (133.000 eura) do najviše 100.005.418,50 kuna (13.273.000 eura).

Rok za dostavu projektnih prijedloga započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati, a završava 6. veljače 2023. u 12 sati.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja