Objavljen Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

16 prosinca , 2021, 3:16 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Poziva, projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih područja:

1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

2. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (sa i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje:

– podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

– nemaju poslovne račune u blokadi.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna po projektu, odnosno do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Korisnik može ostvariti sredstva Fonda za neposredno sufinanciranje do dva projekta, pod uvjetom da svaki projekt ima primjenu u različitom području definiranom točkom I. Poziva.

Opravdani troškovi su:

– Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,

– Troškovi informiranja i vidljivosti projekta,

te ostali troškovi za koje prijavitelj obrazloži u prijavi da su neophodni za ostvarenje

ciljeva projekta.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave koja se nalazi na mrežnoj stranici Fonda https://pametnoiodrzivo.fzoeu.hr.

Više o pozivu možete pronaći ovdje.

Izvor: fzoeu.hr