Objavljen Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini

1 srpnja , 2021, 2:48 pm

Slika /slike/fotogalerija/2021godina/covid naslovna poz4.jpg

Ministarstvo kulture i medija je objavilo Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini.

Rok za podnošenje prijava je 29. srpnja 2021. godine.

Cilj Javnog poziva je dati novi impuls kulturnim aktivnostima te potaknuti daljnji razvoj svih kulturnih djelatnosti (audiovizualne, izvedbene, književne i prevoditeljske te vizualne) u okolnostima snažnijeg pokretanja umjetničkog djelovanja u skladu s izmijenjenim epidemiološkim okolnostima.

Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom bilo onemogućeno ili bitno otežano planiranje i obavljanje umjetničke djelatnosti.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 •  samostalni umjetnici
 •  nezavisni profesionalci koji su članovi strukovnih udruga u području kulture i umjetnosti
 •  umjetničke organizacije koje angažiraju samostalne umjetnike i nezavisne profesionalce
 •  strukovne udruge u području kulture za programe samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca

Potpore se dodjeljuju za:

 •  razvoj novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s epidemiološkim okolnostima (koji nisu financirani putem drugih poziva Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog audiovizualnog centra)
 • financiranje digitalne prilagodbe i nadogradnje postojećih kulturno-umjetničkih sadržaja (poput interakcije, edukacije i sl.) upotrebom novih tehnologija i digitalnih alata (podacasti, video servisi…)

Kriteriji su sljedeći:

a. temeljni kriteriji:

 • profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
 • umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici
 • smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa

b. specifični kriteriji:

 • uključivanje samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca u području kulture u kreiranje i produkciju programa
 • inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima se omogućuje siguran pristup umjetničkim djelima
 • suradnja s partnerskim institucijama, udrugama i umjetničkim organizacijama iz istih ili različitih umjetničkih područja
 • održivost programa i nakon prestanka svih ograničavajućih epidemioloških uvjeta

Financirat će se programi u sljedećim iznosima:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak honorara samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca za realizaciju programa (najmanje 60% odobrenog iznosa što će se morati prikazati u izvješću o realizaciji)
 • trošak ostalih autorskih honorara za realizaciju programa
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge)
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.)

Neprihvatljivi troškovi:

 • nabava opreme
 • plaće zaposlenika koji nisu umjetnici-suradnici na prijavljenom programu
 • knjigovodstvene usluge
 • redovni troškovi poslovanja

Izvor: min-kulture.gov.hr