Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma

16 prosinca , 2021, 3:28 pm

Uskoro započinje izgradnja poduzetničkog centra Coworking Pula -  Privredni.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma.

Energetski učinkovitim gumama u smislu ovog Poziva smatraju se nove gume klase C2 i C3 te razreda učinkovitosti potrošnje goriva A ili B, koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – obrtnici i trgovačka društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (Prilog 1. Poziva),
  • imaju važeću licenciju za obavljanje prijevoza putnika/tereta u unutarnjem ili
    međunarodnom cestovnom prometu.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 8.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava subvencije u iznosu do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400,00 kuna po gumi i najviše 250.000,00 kuna po korisniku.

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje novih guma, nastao nakon 1. siječnja 2021. godine, montiranih na vozilo najkasnije do dana prijave na Poziv. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije opravdan trošak.
Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Troškovi u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune korištenjem srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećeg na dan nastanka troška.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti jednu prijavu.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Izvor i dokumentacija Javnog poziva nalaze se ovdje.