Objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

4 travnja , 2018, 12:52 pm

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini.

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske su arhitektonsko, kiparsko djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika, spomen-soba, spomen-kuća, spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, na Aktivnosti K 754007 “Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu“,  Račun 3632 “Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna“ i Račun 3821 „Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja te iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja čije idejno rješenje nije dobiveno u postupku javnog natječaja, maksimalno do 60.000,00 kn.

Na Javni poziv možete se prijaviti do 25. svibnja 2018. godine.

Više informacija možete vidjeti ovdje.