Objavljen Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

16 prosinca , 2021, 3:14 pm

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno  područje Komunalca d.o.o. Koprivnica – Komunalac

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva na svojim mrežnim stranicama (u daljnjem tekstu: Poziv).

Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja u nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, a s ciljem povećanja zaštite okoliša na razinu koja premašuje norme Unije odnosno povećanja razine zaštite okoliša u nedostatku normi Unije. Provedbom projekata se očekuje smanjenje emisije CO2 i korak prema transformaciji komunalnih poduzeća u Hrvatskoj prema klimatskoj neutralnosti voznog parka, što je u skladu s planom Europske unije Fit for 55.

Vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva u sklopu provedbe Poziva smatraju se:
– vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon ili pogon na vodik,
– radni strojevi – čistilice na električni pogon,
– plovila na električni i hibridni pogon.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO), i to:
1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili
2. pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Po ovom Pozivu dodjeljivati će se bespovratna sredstva (subvencije). Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuju se poduzetnicima – davateljima usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. ZGO-a i to putem dva modela, od kojih će prijavitelj odabrati isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu. Više informacija o samom Pozivu nalazi se ovdje.

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor: fzoeu.hr