Objavljen Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima

31 ožujka , 2022, 2:39 pm

FZOEU sufinancira nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u  studentskim centrima - Ekovjesnik

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima.

Svrha ovog Poziva je mobilizirati ustanove da u skladu s ciljevima politike EU i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, odnosno njegovo smanjenje na izvoru.

Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom.

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti:
– ustanove čiji osnivači su sveučilišta ili veleučilišta osnovana od strane Republike Hrvatske, čija djelatnost uključuje i pripremu hrane te uslugu prehrane.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, u iznosu do najviše 750.000,00 kuna po prijavi, odnosno do 40% opravdanih troškova.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Pozivu iznosi 2.100.000,00 kn.

Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan (1) zahtjev.

Poziv traje do isteka kalendarske godine (31.12.2022.),odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Dokumentacija Javnog poziva nalazi se OVDJE.

Izvor: fzoeu.hr
(foto: ekovjesnik.hr)