Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

15 veljače , 2021, 9:39 am

Vijeće za elektroničke medije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti, s rokom prijave do 5. ožujka 2021. godine.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje pripreme i izrade edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama, projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost,  razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost. 

Projekti su namijenjeni zadovoljavanju javnog interesa za koje su osigurana financijska sredstva u proračunu Agencije za elektroničke medije za 2021. u visini od 300.000,00 kuna. Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi 35.000,00 kuna u jednoj godini, a najmanji iznos je 3.000,00 kuna.

Tekst Javnog poziva i pripadajuća natječajna dokumentacija dostupni su ovdje.

Izvor: culturenet.hr