Objavljen je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova i općina”

22 listopada , 2020, 2:50 pm

Predmet ovog Javnog poziva za sufinanciranje projekta primjene koncepta “pametnih gradova i općina” je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina” kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanju gradom, odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta u poslovima grada ili općine su:
1. kružno gospodarstvo,
2. održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene,
3. poboljšanje sigurnosti građana i imovine,
4. upravljanje gradom ili općinom i uslugama,
5. obrazovanje i kvaliteta života građana.

Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja definiranih ovim Javnim pozivom.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:
1. do 80% ukoliko se radi o:
1) projektima koji se provode u svrhu zaštite održavanja, očuvanja u upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
2) projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i prvoj skupini otoka
2. do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i brdsko-planinskom području
3. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 8.000.000,00 kuna, a Fond će:
1. raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine, što prije nastupi
2. na www.fzoeu.hr objavljivati obavijesti o privremenom zatvaranju Javnog poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava; ponovnom otvaranju Javnog poziva, bude li potrebno i zatvaranju Javnog poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije konca 2020. godine.

Na Javni poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po podnositelju.

Opravdani troškovi su oni koji su nastali nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda i samo izravni troškovi neposredno povezani s provedbom projekta, a to su:
1. troškovi vezani za kupnju neophodne nove opreme i uređaja za provođenje projekta
2. troškovi vanjskih usluga (savjetodavne usluge; usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije – programski paketi s pratećom izobrazbom za korištenje, licence itd.; usluge izrade analiza evaluacija, istraživanja, stručnih mišljenja, izvještaja s povezanim dokumentima za usvajanje od nadležnog tijela grada ili općine)
3. troškovi vezani uz elektronske promotivne aktivnosti izravno povezani s provedbom projekta (troškovi uspostave mrežnih stranica projekta radi vidljivosti projekta i njegovih ciljeva)
4. Ostali troškovi za koje podnositelj prijave izjavi da su neophodni za provedbu projekta, odnosno ostvarivanje jednog ili više ciljeva projekta, a Fond utvrdi njihovu opravdanost.

Učitavanje prijava na Javni poziv počinje od 20. studenog 2020. godine u 9:00 sati, dok slanje prijava počinje dana 3. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, a završava:
1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
2. istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više možete pročitati na sljedećoj poveznici.