Objavljen natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.“

25 siječnja , 2018, 9:20 am

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni Poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“ u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” financiranog putem Europskog socijalnog fonda (ESF).

Cilj Poziva je unapređenje socijalne uključenosti te promicanje pomirenja poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Poziv se sastoji od 4 komponente sa pripadajućim aktivnostima:
1. Stariji od 54 godina – aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
2. Sudionici s invaliditetom – aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
3. Mlađi od 25 godina – aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
4. Druge osobe u nepovoljnom položaju – aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/ žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge, vjerske zajednice, ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici; zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave.

Ukupna financijska sredstva ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 110.150.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za svaku komponentu iznosi 380.000,00 kn, a najviši 1.500.000,00 kn.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca.

Rok prijave na Natječaj je do 18.04.2018. godine.

Više informacija o samom Natječaju možete vidjeti ovdje.