Raspisan je Natječaj Središnjeg državnog ureda za šport

30 prosinca , 2019, 1:34 pm

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 117/19), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini te u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge iz sustava športa osnovane sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te koje su upisane u Registar udruga RH najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja. Najmanji iznos sufinanciranja je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos ne smije iznositi više 80% cjelokupne vrijednosti programa.

Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2020. godine.

Izvor i više informacija su na sljedećem linku.