Objavljen Natječaj unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

4 lipnja , 2019, 8:21 am

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva,ustanove socijalne skrbi, fizičke osobe.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera (maksimalan broj partnera je 5).

Cilj i svrha Poziva je provođenje procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 616.200.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 400.00000 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu 15.000.000,00 HRK.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 10.06.2019 00:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2019 23:59:59

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici ovdje.