Objavljen Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini

5 srpnja , 2017, 9:15 am

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti,  oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini

Cilj Programa je potaknuti skupine proizvođača odnosno svako udruženje da započnu postupak zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet.

Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača bez obzira na pravni oblik skupine.
Skupinom proizvođača može se smatrati i jedna fizička ili pravna osoba kada dokaže da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

  • jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev;
  • s obzirom na zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, definirano zemljopisno područje ima karakteristike koje se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima

Prihvatljivi troškovi izrade Specifikacije proizvoda su:

  • troškovi izrade dokumenta Specifikacija proizvoda za proizvod čiji se naziv želi zaštititi
  • troškovi laboratorijskih ispitivanja
  • troškovi anketnog ispitivanja tržišta

Sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 691.125,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu za 2017. godinu, u okviru proračunske pozicije Ministarstva poljoprivrede.

Visina potpore po pojedinom korisniku iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna uključujući PDV.

Rok za predaju zahtjeva za potporu je do 28. kolovoza 2017. godine.

Sve ostale informacije o Natječaju možete pronaći ovdje.

zemljopisno podrijetlo