Objavljen Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

7 kolovoza , 2017, 10:29 am

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je dana 04.08.2017. godine Natječaj za provedbu mjere 5. „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivednika i u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu.

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj je namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala te mu nije cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa 2017. godine.

Provedba projekta traje najdulje 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a iznimno u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine.

Sve ostale informacije o Natječaju možete pronaći ovdje.

suša