Objavljen natječaj za ”Sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada”

8 lipnja , 2017, 3:08 pm

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave.

Predviđeni intenzitet potpore iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati na temelju ovog Poziva su:

  • radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja);
  • usluge stručnog nadzora građenja;
  • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
  • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).
  • aktivnosti promidžbe i vidljivosti (sukladno točki 6.7. Uputa)

Predviđena je dodjela potpora u iznosima od min. 1.875.000 do max. 30.000.000  kn.

Raspoloživa bespovratna sredstva iznose 80.000.000 kuna.

Svrha Poziva je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Poziv je otvoren od 08.06.2017. do 31.12.2018.

zatvaranje odlagališta ottpada