Objavljen natječaj za tip operacije 4.1.3 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

3 prosinca , 2019, 1:33 pm

Svrha natječaja jepovećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici mogu bitifizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava iznosi100.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore iznosi 50%, a uvećanje od dodatnih 20% se može ostvariti u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
  • ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

Visina javne potpore (od-do) –5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunamaIntenzitet javne potpore

Izvor: Ruralni razvoj