Objavljen natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

3 siječnja , 2022, 12:17 pm

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 147.000.000,00 HRK, a svrha natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR. Intenzitet javne potpore je do 50% ukupne vrijednosti projekta.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Natječaj i detalje pogledajte ovdje.

Izvor: apprrr.hr