Objavljen Oglas za prijam u radni odnos gerontodomaćice

27 ožujka , 2018, 2:50 pm

Trgovačko društvo DRAFT d.o.o. raspisuje Oglas za prijam u radni odnos gerontodomaćice (m/ž) na određeno vrijeme:
GERONTODOMAĆICA (1) – NKV izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 6 mjeseci
– početak radnog odnosa  03. travnja 2018. godine
– rad na nepuno radno vrijeme.

Opći uvjeti za prijem:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Opis poslova određen je Zakonom o socijalnoj skrbi, Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Rješenjem centra za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Pitomača pojedinačno za svakog korisnika.

Uvid u opis poslova može se izvršiti u prostoriji t.d. DRAFT d.o.o., Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:
– prijava na oglas
– životopis
– osobna iskaznica (presliku obje strane)
– presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podaci o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. srpnja 2013.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 1. srpnja 2013.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijava na oglas podnosi se u roku od 3 dana od objave, odnosno do zaključno 29. ožujka 2018. godine na adresu: DRAFT d.o.o., Ljudevita Gaja 267I, 33405 Pitomača, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos gerontodomaćice”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.