Objavljen otvoreni poziv Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

11 siječnja , 2021, 3:02 pm

Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kojem je nadležno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Poziv je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupan iznos Poziva je 150.000.000,00 kuna, dok je u sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave
  • jedinice regionalne (područne) samouprave

Prihvatljivi partneri su:

  • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
  • osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
  • osnovnoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja provodi program predškolskog odgoja u koju su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu,
  • dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj,
  • regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine te uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala), a ciljna skupina su djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Krajnji rok za prijavu djece (1. faza) je 8. veljače 2021. godine.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga (2. faza) je 22. ožujka 2021. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete vidjeti na sljedećoj poveznici.