Objavljen otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2

3 studenoga , 2020, 1:20 pm

Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti (UP.02.2.1.08) koji će se financirati u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu.

Prijavitelji/partneri moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom
– udruga koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno čl. 13 Zakona o udrugama, Narodne Novine 74/14,70/17 i 98/19) ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
– zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno Zakonu o zakladama, Narodne Novine 106/18 i 98/19) ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu.
– ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 23.11.2020. godine u 9:00 sati. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom iscrpljenja dostupne financijske omotnice ili na dan krajnjeg roka za zaprimanje projektnih prijedloga (ovisno što prije nastupi). Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2021. godine.

Ispunjavanje projektnog prijedloga bit će moguće kroz SF MIS sustav od datuma i vremena mogućnosti podnošenja projektnog prijedloga.

Dokumentacija i više informacija se nalazi na sljedećoj poveznici.