Objavljen poziv „Čitanjem do uključivog društva“

23 prosinca , 2020, 12:53 pm

Ministarstvo kulture i medija objavilo je otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Čitanjem do uključivog društva“.

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Ciljane skupine Poziva su: djeca i mladi do 25 godina; osobe starije od 54 godine; nezaposleni; osobe s invaliditetom; pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina.

Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice uz obvezno partnerstvo s jedinicom lokalne ili regionalne samouprave, a u skupini aktivnosti B umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 41.000.000,00 HRK.  Od toga 35.000.000,00 HRK za skupinu aktivnosti A, te 6.000.000,00 HRK za skupinu aktivnosti B.

Predviđena vrijednost bespovratnih sredstava za skupinu aktivnosti iznosi:

A skupina aktivnosti najmanje 700.000,00 HRK do najviše 4.000.000,00 HRK,

B skupina aktivnosti najmanje 100.000,00 HRK do najviše 500.000,00 HRK.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.


Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. veljače 2021.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici ovdje.