Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji

23 svibnja , 2022, 7:22 am

Predmet ovog Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

Ukupna bespovratna sredstava: 115.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici
Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima ESI fondova.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 115.000.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu 100.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, vanjska usluga za pripremu projektnog prijedloga na ovaj Poziv, priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata, vanjska usluga za pripremu i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost, upravljanje i rad na projektu te promicanje horizontalnih načela.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu e-pošte: ippetrinja.poduzetnistvo@mrrfeu.hr

Izvor: efondovi.mrrfeu.hr