Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

12 listopada , 2017, 10:45 am

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga  “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”  koji se provodi u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.” financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju. Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima mogu uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu poput uredskih zgrada, proizvodnih hala i sl.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti su priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, aktivnosti energetske obnove, aktivnosti demontaže i zbrinjavanja opreme, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je 114.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu je 350 tisuća kuna, a  najviši iznos je 20 milijuna kuna.

Poziv je otvoren do  17.1.2018. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći ovdje.