Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu M-ERA.NET-a za 2022. godinu

17 ožujka , 2022, 3:16 pm

Objavljen je novi Zajednički poziv za M-ERA.NET COFUND za 2022. godinu. U ovom pozivu sudjeluje 30 organizacija za financiranje iz 26 zemalja, uključujući i Republiku Hrvatsku koju u M-ERA.NET-u predstavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ukupni proračun ovog poziva iznosi približno 25 milijuna eura. M-ERA.NET COFUND za istraživanje i inovacije u području materijala i baterijskih tehnologija provodi zajedničke pozive za financiranje, podržavajući pri tome implementaciju Europskoga zelenog plana. Na taj način nastoji pridonijeti zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji industrije u Europi i diljem svijeta. Rezultati transnacionalnih projekata koje financira M-ERA.NET trebaju pridonijeti primjenama vezanim uz čistu energiju i tehnologijama baterija poboljšavajući učinkovitost proizvodnih procesa, smanjujući upotrebu materijala i energetskih resursa te poboljšavajući svojstva materijala kao što je trajnost. Također se očekuje da se bave zdravstvenim primjenama materijala s naglaskom na napredne materijale i premaze. Cilj ovog poziva je pružiti dodatnu podršku tematskim prioritetima prethodnih M-ERA.NET poziva, baveći se istraživanjem materijala i inovacijama, uključujući materijale za dijelove koji se koriste u sustavima za proizvodnju i pohranu energije u skladu s Europskim zelenim planom i podržavajući ciljeve održivog razvoja. 

Poziv u 2022. godini uključuje sljedeća tematska područja:

 • Razvoj materijala za proizvodnju, skladištenje, pretvorbu i korištenje energije
 • Inovativne površine, premazi i sučelja
 • Kompoziti visokih performansi
 • Funkcionalni materijali
 • Nove strategije za napredne tehnologije zasnovane na materijalima te njihova primjena u zdravstvu
 • Materijali za elektroniku.

Republika Hrvatska sudjeluje u ovom pozivu sa 150.000,00 eura. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirat će samo hrvatske projektne partnere u sklopu transnacionalnog konzorcija. Hrvatski projektni partner također može biti konzorcij prijavitelja (koji se sastoji od najmanje dvije pravne osobe) ili jedna pravna osoba. 

Prihvatljivi hrvatski projektni partneri su sljedeći:

 • istraživačke organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija:
  • javni istraživački instituti
  • javne visokoškolske ustanove
  • druge pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću;
 • ostale pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću:
  • nevladine i neprofitne organizacije (NVO) ili institucije čiji je glavni cilj istraživačka djelatnost ili istraživačka i razvojna djelatnost, a registrirane su u Ministarstvu pravosuđa i uprave
  • mala i srednja poduzeća (MSP) upisana u sudski registar i registrirana za obavljanje istraživačko-razvojne djelatnosti.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u prvoj fazi prijave (pretprijava) je 15. lipnja 2022. godine, do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (CET). Rok za podnošenje projektnih prijedloga u drugoj fazi prijave je 17. studenoga 2022. godine, do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (CET). U drugi krug prijava bit će pozvani samo prijavitelji čiji su projektni prijedlozi pozitivno ocijenjeni u prvom evaluacijskom krugu. Prije podnošenja prijedloga svi projektni partneri trebaju kontaktirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja kako bi se provela pretprovjera prijedloga projekta i uvjeti financiranja.

Više informacija nalazi se na sljedećoj poveznici.

Izvor: mzo.gov.hr
(foto: ra-vsz.hr)