Objavljen Poziv „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“

4 travnja , 2018, 12:02 pm

Ministarstvo zdravstva objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“. Projektom se želi povećati znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i zadruge koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su edukativne aktivnosti, okrugli stolovi, izrada promotivnih materijala, edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 27.000.000,00 kn.

Najniži iznos potpore koji je može dodijeliti je 200.000,00 kn (500.000,00 kn), a najviši 500.000,00 kn (1.000,000,00 kn).

Na Poziv se možete prijaviti do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija možete vidjeti ovdje.