Objavljen Poziv ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

9 ožujka , 2018, 7:58 am

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv  ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” za financiranje projekata koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.

U prihvatljive aktivnosti ulazi pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa), pružanje usluge poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada, jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama, unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i vrtići.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 300.000.000,00 kn financiran iz Europskog socijalnog fonda. Najniži iznos koji se po projektu može dodijeliti iznosi 500.000,00 kn, a najviši 15.000.000,00 kn.

Poziv je otvoren do 31.12.2019. godine.
Više informacija o samom Pozivu možete vidjeti ovdje.