Objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“

3 siječnja , 2022, 10:29 am

Objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ | IDA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornost 2021.-2026.

Cilj ovoga Poziva je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata, već je to predmet eventualnih zasebnih postupaka dodjele i uvjeta koji se primjenjuju na bespovratna sredstva iz različitih izvora.

Financijska alokacija, iznosi i stopa sufinanciranja Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna.

Od navedenog ukupnog iznosa bespovratnih sredstava, 40.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske te Međimurske županije, a u cilju podrške provedbi razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske.

Od navedenog ukupnog iznosa bespovratnih sredstava, 20.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Sisačko-moslavačke županije, a u cilju podrške provedbi Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom.

Preostali iznos od 100.000.000,00 kuna odnosi se na sva ostala područja Republike Hrvatske.

Bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva sufinancira se do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije.

Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna. Bit će odbačen projektni prijedlog za koji zatražena bespovratna sredstva iznose više od 2.500.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije je 400.000,00 kuna. Bit će odbačen projektni prijedlog za koji je zatraženo, odnosno kojem se može dodijeliti manje od 400.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su sljedeće vrste pravnih subjekata:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Da bi bio prihvatljiv, prijavitelj i partner mora biti obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

Prihvatljivi su troškovi usluga za pripremu sljedeće projektno-tehničke dokumentacije:

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
 • usluge izrade (tehničkih) specifikacija, tehničkih i/ili tehnoloških rješenja;
 • usluge izrade projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja;
 • usluge izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta;
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Broj projektnih prijedloga koje je moguće podnijeti

Pojedini prihvatljivi prijavitelj može podnijeti najviše dva projektna prijedloga po ovome Pozivu

Rok za prijavu

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati. Trenutkom prijave smatra se točan sat i datum slanja elektroničke poruke kojom je na adresu e-pošte tehnicka.pomoc@mrrfeu.hr dostavljen projektni prijedlog.

Više o pozivu možete pronaći ovdje.

Izvor: razvoj.gov.hr