Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

6 svibnja , 2021, 3:47 pm

Slika /slike/Vijesti/2021/Travanj/Slika LDPR 2.jfif

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

Poziv je financiran iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Poziv se provodi kroz dvije komponente:

A. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom,

B. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.

Ukupna vrijednost Poziva je 22.270.362,00 EUR.

Iznos potpore po projektu je sljedeći:
u okviru Komponente A iznosi 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR;
u okviru Komponente B iznosi 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR.

Trajanje projekata je od 12 do 21 mjesec.

Prihvatljivi prijavitelji su: osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri su: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.

Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i  poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Komponente Poziva su otvorene kako slijedi:
Komponenta A do 28. srpnja 2021. godine,
Komponenta B do 27. kolovoza 2021. godine.

Više informacija potražite na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: razvoj.gov.hr