Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini

8 veljače , 2018, 2:35 pm

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2018. godini. 

Programom se nastavljaju poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje imaju status potpomognutog područja, kako bi ulagale u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Iznos sufinanciranja podnositelja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan prema stupnju razvijenosti i iznosi:

– za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

– za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine -20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

– za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine – 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za prijavu je do 05. ožujka 2018. godine u 16:00 sati.

Više o Javnom pozivu možete vidjeti ovdje.