Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

17 srpnja , 2017, 11:11 am

Ministarstvo kulture objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu  kojim se iz proračuna Republike Hrvatske osiguravaju sredstva za javne potrebe u kulturi (djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku).

Prihvatljivi prijavitelji  su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prihvatljivi programi javne potpore u kulturi Republike Hrvatske su:
–  redovita djelatnost strukovnih udruga u kulturi
–  dramska i plesna umjetnost te izvedbena umjetnost
–  glazba i glazbeno-scenska umjetnost
–  kulturno-umjetnički amaterizam
–  vizualna umjetnosti
–  inovativna umjetnička i kulturna praksa
–  knjižnična djelatnost
–  izdavanje knjiga
–  izdavanje časopisa i elektroničkih publikacija
–  književne manifestacije i nastupi na sajmovima knjiga
–  književni programi u knjižarama
–  arhivska djelatnost
–  muzejsko-galerijska djelatnost
–  zaštita i očuvanje arheološke baštine
–  zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara
–  zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara
–  zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
–  digitalizacija u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
–  međunarodna kulturna suradnja
–  izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica).

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine.

Sve ostale informacije možete pronaći ovdje.

hrv. kultura