Objavljen Poziv ”Program održivog razvoja lokalne zajednice”

26 siječnja , 2017, 9:34 am

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je natječaj ”Program održivog razvoja lokalne zajednice” usmjeren na razvojne prioritete lokalne i područne razine radi podrške gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Korisnici programa: u širem smislu to su svi stanovnici lokalne zajednice na prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa. U užem smislu, krajnji korisnici su jedinice lokalne i područne samouprave i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti.

Prihvatljive aktivnosti:  sve aktivnosti  vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata iz područja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture, osim nedozvoljenih aktivnosti utvrđenih u Smjernicama.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju može iznositi najviše 1.000.000,00kuna  s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čija je  ukupna vrijednost manja od 100.000,00kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2017. godine.

Više o natječaju i dokumentaciji možete pronaći OVDJE.

porlz