Objavljen Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

2 ožujka , 2018, 9:53 am

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Sufinancirati će se obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja te ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2017. i 2018. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova te su namijenjena za:
1. Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
2. Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
3. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
4. Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
5. Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi      školarine
6. Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
7. Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Poziv je otvoren do 2.11.2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti ovdje.