Objavljen Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini

28 veljače , 2018, 8:25 am

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini s ciljem podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Mogući predmeti sufinanciranja su:
– Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta
– Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute
– Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta
– Izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije
– Izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte
– Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.
– Organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave – županije navedene u samom Javnom pozivu.

Ministarstvo turizma sufinancira do 90% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Ukupan iznos sredstava iznosi 5.000.000,00 kn s minimalnim iznosom dodjele od 100.000,00 kn te maksimalnim iznosom od 500.000,00 kn.

Na Javni poziv možete se prijaviti do 16. ožujka 2018. godine.

Više informacija možete vidjeti ovdje.