Objavljen Radni program i prvi natječaji novog programa Unije Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

27 travnja , 2021, 2:29 pm

Europska komisija je usvojila radni program novog programa Unije: Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (Citizens Equality Rights and Values programme -CERV) za period 2021.-2022.
 
CERV program osigurava financiranje u području pravosuđa i temeljnih prava. Radnim programom 2021.-2022. financirat će se projektne ideje koje promiču nediskriminaciju i ravnopravnost spolova, prava djeteta, zajedničku europsku povijest i sjećanje, demokratski angažman građana, kao i borbu protiv rasizma i rodno uvjetovanog nasilja.
 
Nova tematska cjelina vezana za promicanje vrijednosti EU (Union Values strand) ojačat će zaštitu i promicanje vladavine prava i demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrog upravljanja podržavanjem, osnaživanjem i izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.
 
Samo usvajanje Uredbe očekuje se početkom svibnja, kada će se i službeno potvrditi Radni program, no najave dijela natječaja za 2021. godinu dostupne su na Funding and Tender opportunities portalu.

Širok raspon aktivnosti prihvatljiv je za financiranje: edukacije, izgradnja kapaciteta, razmjena dobrih praksi, podizanje svijesti i medijske kampanje, ankete, studije i analize.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i organizacije u državama članicama EU-a koje su pozvane da podnesu projektne prijedloge za dobivanje financijske potpore EU-a.

Natječaji za dostavu prijedloga s dodatnim informacijama o prioritetima, aktivnostima objavljeni su Funding & Tender opportunitiesportalu i uskoro će biti otvoreni za prijavu.

Za dodatne informacije posjetite Funding & Tender opportunities portal i web stranicu DG-a Pravosuđe i potrošači posvećenu mogućnostima financiranja.

Više informacija i izvor nalaze se na sljedećoj poveznici.

Izvor: udruge.gov.hr