Objavljen treći poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg CENTRAL EUROPE

25 rujna , 2017, 12:21 pm

Opći cilj programa Interreg CENTRAL EUROPE je suradnja izvan granica kako bi središnji europski gradovi i regije bile bolje mjesta za život i rad kroz primjenu pametnih rješenja koja odgovaraju regionalnim izazovima u području inovativnosti, gospodarstva s niskom razinom ugljika, okoliša, kulture i transporta.

Programom se podupire suradnja između devet srednjoeuropskih zemalja koje su članice Europske unije: Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije, Slovačke i Hrvatske.

Specifični ciljevi projektnih aktivnosti su:

1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi

1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama

2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi

2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena

3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa

3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa

3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život

4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama

4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja.

Prihvatljivi prijavitelji su nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti, privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost, međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

Intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije te do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije i za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Središnja Europa.

Ukupan iznos sredstava je 60.000.000 eura.

Minimalni iznos potpore za jedan projektni prijedlog je 1 milijun eura do 5 milijuna eura.

Rok za prijavu je do 25.01.2018. godine.

Više informaciju o Pozivu možete pronaći ovdje.