Odobrena sredstva Općinama

5 svibnja , 2020, 9:09 am

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je listu projekata koje će sufinancirati kroz “Program održivog razvoja lokalne zajednice” za 2020. godinu.

Općina Pitomača prijavila je projekt pod nazivom “Igrajmo se zajedno 2” kojim će urediti dječje igralište. Iznosi koji će pokriti MRRFEU 150.000,00 kn. Izgradnja dječjeg igrališta provesti će se u naselju Sedlarica kojim će se djeci pružiti prostor za neometanu igru i razonodu u slobodno vrijeme. Ovim projektom doprinijeti će se socijalnoj i demografskoj revitalizaciji ruralnih područja.

Općina Kloštar Podravski dobila je sredstva u iznosu od 170.000,00 kn za projekt “Izgradnje pomoćne zgrade uz društveni dom u Kozarevcu”. Cilj projekta je izgradnja nove pomoćne zgrade uz Društveni dom u Kozarevcu za kojom se pokazala velika potreba, a kojom će se podići razina društvene infrastrukture i potaknuti stanovništva na ostanak u naselju Kozarevac.

U Općini Špišić Bukovica uz pomoć sredstava dobivenih od MRRFEU u iznosu od 350.000,00 kn provesti će se projekt “Rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Okrugljača”. Provedbom projekta Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Okrugljača cilj je da se omogući razvoj lokalne zajednice u smislu bolje dostupnosti cestovne infrastrukture, jer će se obnoviti 2 dionice od ukupno 5 dionica prema glavnom projektu, rekonstruirati će se ukupno 1657m´ nerazvrstanih cesta.