Objavljena Najava javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

1 veljače , 2018, 12:07 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. godina objaviti će posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Svrha Najave je prikupljanje podataka o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave.

Način financiranja projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sastojati će se od tri aktivnosti: nabava spremnika, informiranje, promidžba i vidljivost projekta, upravljanje projektom.

Od dana objave ove najave, u roku do 30 dana, biti će objavljen Javni poziv za iskaz interesa jedinicama lokalne samouprave.

Više informacija o Najavi javnog poziva možete vidjeti ovdje.