Objavljena peta Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

7 prosinca , 2022, 8:42 am

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je petu Odluku o financiranju projekata u okviru otvorenog trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“.

Temeljem navedene Odluke odobreno je 170 projekata među kojima su i projekti prijavljeni od strane Općine Kloštar Podravski, Općine Pitomača i Općine Špišić Bukovica. Općini Špišić Bukovica odobren je projekt „Zaželi posao – pruži podršku“ u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 491.999,92 HRK (65.299,61 EUR). Za projekt „Život kakav želimo“ Općini Kloštar Podravskiodobren je maksimalni iznos prihvatljivih troškova od 986.000,00 HRK (130.864,69 EUR). Općini Pitomača putem ovog programa za projekt „Sretnija Starost“ također je odobren maksimalni iznos prihvatljivih troškova od 1.232.750,00 HRK (163.614,04 EUR). Stope vlastitog sufinanciranja svih prijavitelja za navedene projekte su 0%.

Provedbom gore navedenih projekata postići će se cilj uključivanja teže zapošljivih /ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili  nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Izvor: Europski socijalni fond