Objavljena tri javna poziva za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave u 2018. godini

26 veljače , 2018, 2:40 pm

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo tri javna poziva kojima će se sufinancirati projekti jedinica lokalne samouprave u 2018. godini: izrada prostornih planova uređenja lokalne razine,
projekti sanacije klizišta te projekti razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda.

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini namijenjen općinama, gradovima i županijama, otvoren je za prijave od 16. veljače do 30. rujna 2018. godine, odnosno do iskorištenja zaliha. Ministarstvo je ovim Pozivom osiguralo u proračunu 3,1 milijun kuna, a pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini raspisan je kako bi se osigurale financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga. Za navedeni Poziv osigurano je 40,1 milijuna kuna te najviši iznos sufinanciranja može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva, odnosno od 26. veljače 2018. godine.

Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini otvorio se s ciljem sanacije te sprječavanja štetnih posljedica klizišta. Ministarstvo će financirati do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, u proračunu je osigurano 10 milijuna kuna. Prijave će se moći podnositi u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija možete vidjeti ovdje.