Objavljene dodatne informacije u vezi Programa dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19

14 siječnja , 2021, 5:04 pm

S obzirom na pitanja od strane predstavnika sektora turizma i sporta te zainteresirane javnosti o Programu dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19, Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dodatne informacije o Programu, njegovom cilju, prihvatljivim korisnicima te onima koji se ne mogu smatrati tom kategorijom korisnika, uvjetima korištenja, izvoru financiranja tih potpora te kreditnim uvjetima i njegovoj i provedbi.

Cilj Programa je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje.

Program će provoditi Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i poslovnim bankama izdavanjem državnih jamstava omogućiti lakši pristup likvidnosti kod financijskih institucija kako bi se očuvao kontinuitet gospodarske aktivnosti u sektoru turizma i sporta.

Kredite po Programu će odobravati HBOR, HAMAG-BICRO i poslovne banke, dok Program predviđa izdavanje državnog jamstva u iznosu od 100% glavnice kredita za mikro, male i srednje poduzetnike te do 90% za velike poduzetnike.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji posluju u sektoru turizma, sporta i povezanih djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, a odnosi se na djelatnosti razvrstane u odjeljcima, skupinama ili razredima (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD/2007).

Također korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90) koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

Poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni s manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije te su zbog toga suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica širenja bolesti COVID-a 19.

Sredstva će se moći koristiti za podmirivanje kategorije troškova kao što su:

  • troškovi radne snage; troškovi najma i zakupa; režijski troškovi;
  • troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara; 
  • troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima;
  • troškovi ugovornih usluga; troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora (isključeno refinanciranje);
  • troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi;
  • troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezani isključivo uz osnovnu djelatnost poduzetnika;
  • troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone.

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog Programa iznosi 1.500.000.000,00 HRK, s time da:

  • Proračun HAMAG-BICRO-a iznosi 1.000.000.000,00 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima. 
  • Proračun HBOR-a iznosi 500.000.000 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva velikim poduzetnicima. 

Krediti će se odobravati na rok koji ne može biti kraći od jedne ni duže od pet godina uključujući i poček od 12 mjeseci.

Popis prihvatljivih NKD djelatnosti i detaljnije informacije pročitajte na sljedećoj poveznici.