Objavljene inicijalne rang liste za Treći natječaj iz tipa operacije 7.4.1

1 prosinca , 2021, 8:44 am

Zbog velike zainteresiranosti korisnika, Agencija objavljuje inicijalne rang liste za Treći natječaj iz tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Inicijalne-rang liste Agencija objavljuje isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da one ni na koji način ne određuju konačan redoslijed korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja deklariranog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što izaziva pomicanja korisnika na rang listi tako da korisnici koji su trenutno ispod crte mogu doći iznad i obratno.

Također, napominjemo kako je Agencija za plaćanja na temelju odluke Ministarstva poljoprivrede izmijenila Treći natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. u dijelu koji se odnosi na iznos raspoloživih sredstava povećavši ih za 134 milijuna kuna, odnosno s 250 milijuna kuna na 384 milijuna kuna. Izmjenu trećeg Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 možete pogledati ovdje.

Prema tome, ukupan iznos raspoloživih sredstava sektorima iznosi:

·  Sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina: 150.000.000,00 kn

·  Sektor vatrogasnih domova: 100.000.000,00 kn

·  Sektor dječjih vrtića: 84.000.000,00 kn

·  Sektor tržnica: 50.000.000,00 kn

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i povećanja alokacije, a na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i traženog broja bodova u skladu s kriterijima odabira, formirane su inicijalne rang-liste zahtjeva za potporu po svakom od četiri sektora u Natječaju.

Koristimo ovu prigodu zamoliti sve korisnike za strpljenje s obzirom na povećanje inicijalno planirane alokacije i potrebno dodatno vrijeme za obradu zahtjeva za potporu. Nakon provedene administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu koji se nalaze iznad praga dostatnih sredstava potpore, završetka postupka odlučivanja o žalbi i prihvaćanja izdanih akata te nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima čiji se zahtjevi nalaze iznad praga dostatnih sredstava potpore, kreira se konačna rang-lista koju Agencija za plaćanja objavljuje na ovim mrežnim stranicama.

Inicijalne rang-liste Trećeg natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 po svakom sektoru možete pogledati ovdje.

Izvor: apprrr.hr