Objavljeni Javni pozivi u okviru Programa podrške 2021

23 lipnja , 2021, 12:35 pm

Zaklada “Kultura nova” je objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnice za sve kategorije i programska područja dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje odgovaraju uvjetima natječaja.

Proračun

Indikativni proračun za Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. iznosi 9.500.000,00 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

  • Programsko područje 1 Razvojna podrška za organizacije: 6.950.000,00 kn
  • Programsko područje 2 Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata: 150.000,00 kn
  • Programsko područje 3 Razvoj novih umjetničkih ideja: 200.000,00 kn
  • Programsko područje 4 Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj: 1.000.000,00 kn
  • Programsko područje 5 Razvoj suradničkih platformi u Europi: 1.000.000,00 kn
  • Programsko područje 6 Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi: 200.000,00 kn.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu (1) prijavu u svakom programskom području.

Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2021. do 16 h.

Vodič za prijavu, koji sadrži praktične informacije o tome kako se prijaviti, koje je dokumente potrebno dostaviti, koja se proceduralna i ugovorna pravila primjenjuju te koji detaljno navodi sve upute, pravila, uvjete, programska područja i kriterije, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Više o pozivima pročitajte ovdje

Izvor: kulturanova.hr