Objavljeni programi potpore sektorima stočarstva i biljne proizvodnje te pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica

1 kolovoza , 2023, 8:18 am

U Republici Hrvatskoj tijekom proljetnih mjeseci 2023. godine došlo je do masovnog pomora
pčela na području više županija. Na temelju provedenog inspekcijskog nadzora od strane
Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata (KLASA: 322-07/23-01/1904; URBROJ: 443-
01-08-23-2, od 11. srpnja 2023. godine) postavljena je sumnja da je pomor pčela uzrokovan
trovanjem te je za potrebe istog napravljeno uzorkovanje uginulih pčela.

Stoga je Vlada Republike Hrvatske na 239. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2023. godine donijela Odluku o donošenju Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje vrijednog 30.960,000,00 eura te Odluku o donošenju Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini vrijednog 150.000,00 eura.

Cilj Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje je pružiti financijsku potporu subjektima koji se bave proizvodnjom u osjetljivim sektorima stočarstva (govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva, peradarstva, konjogojstva i pčelarstva) i biljne proizvodnje (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, sjeme povrća i sjemenskog kukuruza) kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijene inputa proizvodnje.

Potporom iz Programa nastoji se nadoknaditi dio porasta troškova proizvodnje, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava, čime se posljedično nastoji zadržati postojeća razina zaposlenosti i spriječiti poremećaji u opskrbi, kako prerađivačkog sektora, tako i krajnjih potrošača, proizvodima navedenih sektora.

Cilj Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini je kroz financijsku pomoć oštećenim pčelarima nadoknaditi izgubljenu dobit zbog naglog prestanka proizvodnje uzrokovanu pomorom pčelinjih zajednica u proljeće 2023. godine.

Potpora će se dodijeliti pčelarima kod kojih je potvrđen pomor pčelinjih zajednica od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske u proljetnim mjesecima 2023. godine zaključno do 1. srpnja.

Provedbom Programa izravno će se utjecati na saniranje ekonomskih posljedica zbog izgubljene dobiti uslijed prestanka proizvodnje uzrokovane pomorom pčela na pčelinjacima čime će se oštećenim pčelarima osigurati mogućnost daljnjeg ostanka u sektoru pčelarstva, a što će izravno utjecati na brojnosti pčelinjih zajednica, na uspješno oprašivanje poljoprivrednih i samoniklih usjeva i na kontinuiranu proizvodnju pčelinjih proizvoda. Vraćanjem pčela na isto područje doprinijet će se očuvanju biološke raznolikosti.

Program potpore pčelarima može se vidjeti OVDJE Program potpore kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje može se vidjeti OVDJE.