Objavljeni rezultati „Javnog natječaja za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2022. godini“

5 srpnja , 2022, 1:16 pm

Hrvatska turistička zajednica objavila je popis odobrenih projekata prijavljenih na „Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2022. godini“. Odobreno je 88 projekata ukupne vrijednosti 6.641.434,70 kuna koji su prijavljeni od strane lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica. Lokanim i regionalnim zajednicama koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica odobren je 31 projekt ukupne vrijednosti 2.968.469,50 kuna.

Ponosno smo što su Turističkoj zajednici područja Dravski Peski odobrena četiri projekta za koje će, od strane Hrvatske turističke zajednice, biti dodijeljena sredstva u iznosu od 213.432,80 kuna. Projekti su od velikog značaja za daljnji razvoj turističke destinacije, obogaćivanje turističkog sadržaja te promociju i prezentaciju područja.

Izvor: HTZ