OBRTNA SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDU I PRERADU

5 listopada , 2023, 7:40 am

KORISNICI KREDITA

  • Poslovni subjekti privatnog sektora u rangu mikro, malog i srednjeg poduzetništva – trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i proizvođačke organizacije ili druge pravne osobe, koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom1.
  • Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na području Republike Hrvatske.
  • Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili registrirani za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU, osim proizvoda ribarstva i akvakulture.
  • Korisnici će morati dokazati da su njihovi zahtjevi za financiranjem podneseni uslijed privremenih poteškoća povezanih s trenutačnom krizom nastalom radi Ruske agresije na Ukrajinu, a ne na temelju općih potreba za financiranjem.

NAMJENA KREDITA

  • Financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostali opći troškovi tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).
  • Refinanciranje postojećih kredita nije moguće.
  • HBOR će osim troškova nastalih nakon podnošenja zahtjeva za kredit prihvaćati i povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju), pod uvjetom da takva plaćanja nisu obavljena prije 24. ožujka 2022. godine.
Način kreditiranjaIzravno kreditiranje – korisnik kredita zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.
Iznos kreditaod 100.000,00 EUR do 250.000,00 EUR
Valuta kreditaEUR
Kamatna stopa0,50% godišnje, fiksna
NaknadeKorisnik kredita je oslobođen plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita.
Rok i način korištenja kreditaU pravilu do 6 mjesecijednokratno ili sukcesivnoSredstva se isplaćuju na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun korisnika kredita.
Moguće je korištenje najviše dva kredita po pojedinom korisniku do najviše ukupne vrijednosti od 250.000,00 EUR.
Rok otplateU pravilu do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci
Način otplateU jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.
Instrumenti osiguranjaZadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita.
Povezani dokumentiOpći kriteriji prihvatljivosti HBOR-aOdluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-aPopis dokumentacije uz Zahtjev za kredit

 Ovaj Program je dostupan korisnicima do kraja razdoblja prihvatljivosti koji je rok do kada će biti moguće ugovarati sredstva korisnicima, odnosno najkasnije do 31.12.2023.

Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.