Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice

12 siječnja , 2024, 1:32 pm

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 26. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar KLASA: 011-01/23-01/02, URBROJ: 2189-16-5-23-7 od 08. studenog 2023. godine, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar na 5. sjednici održanoj dana 11. siječnja 2024. godine, donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar stupa na snagu danom donošenja.