Odobren projekt za Rekonstrukciju Staro brdo

8 ožujka , 2017, 1:08 pm

Na prijavljeni natječaj za mjeru ”Restrukturiranje i konvezija vinograda” iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., trgovačkom društvu Vineda d.o.o. iz Vukosavljevice, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je projekt ”Rekonstrukcija Staro brdo”, kojeg je izradila tvrtka DRAFT d.o.o.

Projekt ukupne vrijednosti 877.746,25 kn, sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 351.098,50 kn.

Projektom će se doprinijeti povećanju konkurentnosti tvrtke Vineda d.o.o. kao proizvođača vina, kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika i strukturne promjene u vinogradarskom nasadu.

Glavne aktivnosti projekta odnose se na krčenje zemljišta starog nasada,  pripremu tla za potpornu strukturu, postavljanje nove potporne strukture i povećanje lisne površine, pripremu podloge za nasad vinove loze te sadnju novih 18.000 sadnica vinove loze.

Realizacijom planiranih projektnih aktivnosti osigurati će se potrebni uvjeti za kvalitetan uzgoj vinove loze što će rezultirati povećanjem ukupne proizvodnje vina te efikasnijim upravljanjem vinogradarskim površinama korištenjem suvremenih vinogradarskih tehnika.

vineda