Odobrena dva projektna prijedloga pripremljena za Općinu Špišić Bukovicu

8 rujna , 2016, 4:58 pm

Ministarstvo branitelja odobrilo je financiranje dva projektna prijedloga izrađena od strane DRAFT-a d.o.o. za Općinu Špišić Bukovicu.

Na raspisani Natječaj Ministarstva branitelja za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom aplicirana su dva projekta; Rampa uz pročelje zgrade Općine Špišić Bukovice i Rampa uz pročelje Društvenog doma u Špišić Bukovici.  

Odobrenim projektima izgraditi će se rampe (elementi pristupačnosti za svladavanje visinske razlike) uz pročelje zgrade Općine Špišić Bukovice u Vinogradskoj ulici i Društvenog doma u ulici Petra Preradovića kojima će se osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom objektima kao i njihovim ulazima u iste. Samim time će se omogućiti jednostavniji pristup dosad nepristupačinim objektima javne namjene svim osobama s invaliditetom kako bi u potpunosti mogli samostalno koristiti sadržaje i usluge spomenutih objekata na području općine Špišić Bukovice.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva branitelja i ukupna vrijednost radova predviđenih ovim projektom iznosi 47.550,00kn, a Ministarstvo branitelja je za realizaciju projekata odobrilo 46.000,00kn.

rampa_za_invalide1