Odobrena financijska sredstva Općini Pitomača

10 veljače , 2020, 10:08 am

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini. Ovom Odlukom je Općini Pitomača odobreno 275.000,00 kuna za održavanje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Potočnica.

Dobivenom financijskom potporom ostvariti će se uvjeti za kvalitetno održavanje programa predškolskog odgoja kao i povećanje mogućnosti obuhvaćanja djece u predškolske programe. Uz navedeno, jedan od glavnih ciljeva je osiguravanje jednakih mogućnosti pristupa vrtiću djeci koje dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa kako socioekonomski uvjeti ne bi bili kriteriji koji će onemogućavati djeci boravak u vrtiću. Sve navedeno planirano je kako bi se osiguralo podizanje socijalne sigurnosti i društveno odgovornog ponašanja, jer će se tako stvoriti pozitivno okruženje za obiteljski život u ruralnom području.